JÄRVA REISIDE müügitingimused

Järva Reiside müügitingimused kujutavad endast, rahvusvahelise praktika kohaselt, lepingut reisibüroo ja reisija vahel. Järva Reiside pakkumise aktsepteerimine ja kirjalik või suuline kinnitamine reisija poolt võrdub reisijapoolse allakirjutamisega lepingule.Füüsiline allakirjutamine ei ole seejuures vajalik.

Tellimuse esitamine ja/või maksmine tähendab seega Teiepoolset nõustumist Järva Reiside poolt vahendavate teenuste müügi/reisitingimustega.

 

1. DOKUMENTIDE ÕIGSUS

Peale reisidokumentide kättesaamist kontrollige viivitamatult, kas kõik vajalikud dokumendid on olemas ning kas kõikides dokumentides on õiged kuupäevad, nimed ning kontakt andmed. Kõikidest puudustest peab tellija teatama viivitamatult oma reisikonsultandile. Peale reisi algust esitatud kaebused dokumentide korrasoleku kohta rahuldatakse ainult antud hetkel olemasolevate võimaluste piires.

2. TELLIMUSTE MUUTMINE VÕI TÜHISTAMINE

Igal transpordiettevõttel, reisikorraldajal ning majutusettevõtel on oma reeglid tellimuste muutmise ja tühistamise kohta. Reisiagent on reisiteenuste vahendaja (teenuste osutajate müügiagent) ning jälgib nendepoolseid ettekirjutusi täpselt samades piirides, nagu teenustepakkujad ise otse kliendiga suheldes teeksid. Kõik müügitingimused (broneerimis-, makse- ja annulleerimistingimused) on sätestatud otse teenuste pakkujate pool ning nende vastu ärikäitumine on rangelt keelatud. Vastavalt sätestatud tingimustele tellimuse muutmisel või tühistamisel Reisiagent ei rakenda tühistamis- või muutmistasusid kuid lähtudes koostööpartnerite kehtestatud tühistamis- ja muutmisreeglitest on võimalik, et reisibroneerungu tühistamisel/muutmisel lisanduvad lisakulud. Reisiagent ei vastuta Reisikorraldaja või teenuse osutaja poolt kehtestatud broneerimis-, müügi- ega annulleerimistingimuste eest. Reisiagent vahendab kliendi jaoks vajalikku informatsiooni, vajadusel aitab reisitingimustest aru saada ning aitab klienti erinevate reisiteenuste valikul.

3. LAEVAPILETI TINGIMUSED: BRONEERIMINE / MUUTMINE / TÜHISTAMINE

Palun tutvuge tingimustega broneeringu vormistamise hetkel, kehtivad vastava transpordifirma sätestatud reeglid vastavalt tekstile ja tingimustele laevapileti pöördel. Kuupäeva muutused on reeglina võimalikud lisatasu eest. Peale reisikuupäeva möödumist ei ole laevapiletit enam võimalik tagasi müüa. Grupitellimuste puhul peab ettemaks olema sooritatud selleks ettenähtud maksetähtajaks. Rühmatellimustele (rühmaks tavaliselt loetakse reisijate gruppi, kuhu kuulub vähemalt 10 sõidu eest tasuvat täiskasvanud reisijat, kellel on ühine broneering ja pilet) kehtivad eritingimused, mis on eraldi laevapileti pöördel välja toodud. Laeva rühmatellimuste tühistamise ja/või muutmise puhul võivad lisanduda lisatasud ka siis kui piletid ei ole veel välja kirjutatud.

4. LENNUPILETI TINGIMUSED: BRONEERIMINE / MUUTMINE / TÜHISTAMINE

Reisiagendi poolt Kliendile tehtav lennupiletite hinnapakkumine lähtub alati pakkumise tegemise ajal kehtivatest hindadest ja kohtade saadavusest. Nii hinnad, kui ka kohtade olemasolu muutuvad pidevalt ja Reisiagent ei saa garanteerida pakutud hinnaga piletite saadavust Kliendi-poolse broneerimis- või piletiostusoovi korral. Kinnitatud ning väljastatud lennupilet (elektrooniline või paberil) kujutab endast lepingut lennufirma ja Kliendi vahel. Leping hakkab kehtima pileti kinnitamise hetkest. Pärast lennupileti kinnitamist kohustub lennufirma transportima reisijat piletil kinnitatud marsruudil. Lennupileti täpsemad tingimused (muutused, tühistamine, lennu jooksul peatused jms) sõltuvad valitud lennuhinna reeglitest. Kinnitatud ning väljaostetud lennupileti muutmise või tühistamise võimalikkus sõltub konkreetse pileti hinnareeglitest. Juhul kui muutmine/tühistamine on lennufirma poolt lubatud, võib see olla seotud täiendavate kuludega. Lennupileti muutmise eelduseks on vabade kohtade olemasolu samas broneerimisklassis.

Kinnitatud lennupilet peab olema tasutud 24 tunni jooksul. Lähtudes lennufirmade poolt sätestatud reeglitest, mida odavam on lennupileti hind (kõige odavam broneerimisklass või sooduspakkumine), seda tõenäolisemalt on pileti muutmis- ja/või tühistamisõigus puudub. Palume teil täpsustada oma lennupileti kaasnevaid reegleid oma reisikonsultandiga. Juhul kui Reisiagent ei ole konkreetse lennupileti muutmis- ja tühistamisreegleid kirjalikult teavitanud, siis vaikimisi tuleb lähtuda eeldusest, et pärast lennupileti kinnitamist muutmine ega tühistamine ei ole lubatud.

Kõiki lende tuleb kasutada lennupiletil olevas järjekorras. Reisiagent vastutab lennupileti korrektse vormistamise eest (lennumarsruut, kuupäevad, reisija(te) andmed). Lennufirma vastutab selle eest, et Reisija oleks transporditud lennupileti(te)l kinnitatud/näidatud marsruudil. Reisija kohustub kasutada lennupileti vastavalt sellel kinnitatud/näidatud marsruudil (punktist A – punkti B). Omal soovil reisi katkestamine ja äraantava pagasi kättesaamine transiitlinnas ei ole lubatud, vastasel juhul kaotab kinnitatud lennupilet oma kehtivuse ning võib lennufirma tühistada ka sama piletil kõik teised/järgmised lennud. Kui reisija ei ilmu lennule, võib lennufirma tühistada ka sama piletil kõik teised/järgmised lennud.

5. HOTELLIDE TINGIMUSED: BRONEERIMINE / MUUTMINE / TÜHISTAMINE

Palume tutvuda tingimustega broneeringu vormistamise hetkel. Võimalik, et majutusasutus nõuab tagatiseks krediitkaarti (või teatud summa sularahas). Majutusasutus võib broneerida kaardilt teatud summa, mis vabastatakse peale majutusasutusest lahkumist.

Üldised tingimused, mis on sätestatud koostööpartneri poolt, on toodud allpool:

  • Kui majutuse alguseni on jäänud rohkem kui 60 päeva, ettemaks 50% tellimuse kogumaksumusest peab olema tasutud 3 päeva jooksul pärast tellimuse kinnitamist. Ülejäänud summa peab olema tasutud 60 päeva enne saabumist.
  • Kui majutuse alguseni on jäänud vähem kui 60 päeva, peab olema 100% tellimuse kogumaksumusest tasutud 3 päeva jooksul pärast tellimuse kinnitamist.
  • Ilma kuludeta tellimuse ei ole võimalik tühistada Juhul kui Villa omanik on nõus tühistama tellimuse ilma kuludeta, rakendub koostööpartneri poolt kehtestatud tühistamistasu 250 EUR tellimuse kohta.
  • Pärast tellimuse kinnitamist kõik võimalikud muudatused on võimalikud vaid lisatasu eest. Üldjuhul (oleneb soovitud muudatusest) selle minimaalne tasu on 80 EUR. Palun enne tellimuse kinnitamist kõik andmed hoolikalt läbi kontrollida ning veenduda nende õiguste poolest.

6. PAKETTREISIDE MUUTMINE JA TÜHISTAMINE

Valmiskujul müüdavaid pakettreise ei saa reeglina tühistada peale tellimuse kinnitamist ilma trahvita. Mida lähemal väljasõidupäevale toimub tühistamine, seda suurem on trahv, ning võib ulatuda kuni 100% reisi maksumusest. Enne tellimist tutvuge hoolikalt Reisikorraldajate reisitingimustega.

7. VIISATEENUSED

Kui tellimus sisaldab viisataotlust, juhime tähelepanu sellele, et Järva Reisid ei saa võtta endale mingit vastutust viisa väljastamise eest: see on välisriigi saatkonna pädevuses. Juhul, kui klient soovib saada viisat nimetatud tähtaegadest kiiremini, on võimalik tellida kiirteenus. Seejuures palume silmas pidada, et viisa kiirem vormistamine sõltub täielikult saatkonna tööaegadest.

8. KINDLUSTUS

Teie reisi katkemise või ärajäämise, pagasi kadumise ning tervisehäirete ja/või õnnetusjuhtumite korral ei kompenseeri ei Reisikorraldaja, transpordiettevõte ega Reisiagent ühtegi Teie lisakulutust. Ainus võimalus end selliste ebameeldivuste eest kaitsta, on osta koos tellitud teenusega ka reisikindlustuse poliis. Teie reisikonsultant aitab Teid kindlustuse vormistamisega. Juhul, kui Reisija/Klient ei soovi kindlustust osta, võtab ta endale kogu materiaalse vastutuse kõikide reisiga seotud juhtumite otseste ja kaudsete tagajärgede eest. Reisiagendi poolt müüdavad teenused ei sisalda kunagi kindlustust teenuse või selle hinna osana, kui seda pole eraldi selgelt välja toodud. Reisijal ei ole õigust nõuda Reisiagendilt kompensatsiooni oma ettenägematute kulude katteks, kui nende kulude otsene ja vahetu tekitaja ning põhjustaja pole olnud Järva Reisid.

9. REISIAGENDI (Järva Reisid REISIBÜROO) VASTUTUS

Reisiagent ei ole ühegi tema poolt müüdava teenuse otsene osutaja vaid ainult volitatud edasimüüja. Seega ei ole Reisibüroo võimuses vastutada teenuste tegeliku osutaja (lennukompanii, laevafirma, hotelli, majutuse, Reisikorraldaja, autorendifirma jne) teenuste kvaliteedi ja kvantiteedi eest. Kui Te ei ole rahul osutatava teenusega või ei vasta teenus Teile kaasa antud dokumentidele, peate Te kõigepealt alati oma kaebuse viivitamatult esitama otse teenuse esitajale kohapeal. Reeglina lahendatakse sellisel juhul situatsioon Reisija kasuks. Kui Teie kaebusele ei reageerita või keeldutakse nõutavat teenust osutamast, peate Te hiljemalt 10 päeva jooksul peale tagasipöördumist esitama kirjaliku avalduse oma reisikonsultandile, adresseerituna Järva Reisidele. Suulisi kaebusi ei ole Reisiagent kahjuks võimeline töötlema ega edastama. Kirjalikule kaebusele peab Reisija lisama kviitungite originaalid nende otseselt põhjendatud lisakulutuste kohta, mille eest ta soovib saada kompensatsiooni Reisiagendi kaudu. Juhime Teie tähelepanu, et enne reisi tuleb kindlasti üle kontrollida passi kehtivusaeg ja selle sihtriiki sisenemise korra tingimustele vastavust. Tingimuseks võib olla passikehtivusaeg kuni 6 kuud, asjaomast informatsiooni võib klient saada oma reisikonsultandilt. Reisiagent ei vastuta reisi ärajäämise eest, mis on tingitud asjaolust, et kliendi passi kehtivusaeg on lühem või mõni muu Reisija isiklik dokument osutus sobimatu/kehtetu. Palume Teil kontollida oma (reisi)dokumentide kehtivuse ning sobivuse enne reisi algust.

 JÄRVA REISIDE koostööpartnerite ja reisikorraldajate müügitingimused:  

 

NOVATOURSI REISITINGIMUSED
http://www.novatours.ee/reisitingimused

KIDY TOUR REISITINGIMUSED

https://www.kidytour.ee/klientidele/reisitingimused/

SKYEKSPERT REISITINGIMUSED

http://skyekspert.ee/tingimused/

TALLINK REISITINGIUMUSED

https://www.tallink.ee/et/reisitingimused

Alates 1.veebruarist 2019 muutuvad AS Tallink Grupp reisitingimused ÜKSIKREISIJATELE!

PILETI MUUTMINE:

ROOTSI LIIN

Pileti muutmisel 21 ja rohkem päeva enne laeva väljumist ei kohaldata Leppetrahvi.

Pileti muutmisel 21 kuni 7 päeva enne laeva väljumist peetakse kinni Leppetrahv 10€ ning tagastatakse hinnavahe kui muudetud Pilet on odavam kui esialgne Pilet.

Piletil muutmisel 6 päeva kuni 24 tundi enne laeva väljumist või reisile registreeritud Pileti muutmisel peetakse kinni Leppetrahv 10€ ja hinnavahet ei tagastata!

Vähem kui 24 tundi enne laeva väljumist ei saa muuta Piletil olevat reisi suunda ja/või marsruuti ning väljumise kuupäeva või kellaaega.

 SOOME LIIN

Pileti muutmisel 7 ja rohkem päeva enne laeva väljumist ei kohaldata Leppetrahvi.

Piletil muutmisel 6 kuni 2 päeva enne laeva väljumist peetakse kinni Leppetrahv 5€ ning tagastatakse hinnavahe kui muudetud Pilet on odavam kui esialgne Pilet.

Pileti muutmisel vähem kui 48 tundi ja kuni 45 minutit enne laeva väljumist või reisile registreeritud Pileti muutmisel peetakse kinni Leppetrahvina 5€ ja hinnavahet ei tagastata!

Vähem kui 45 minutit enne laeva väljumist ei saa muuta Piletil olevat reisi suunda ja/või marsruuti ning väljumise kuupäeva või kellaaega.

 Business Lounge klassi Pileti muutmisel ei kohaldata Leppetrahvi ja Piletit võib muuta kuni reisile registreerimise lõpuni.

PILETI TÜHISTAMINE

ROOTSI LIIN

Kui Pilet tühistatakse rohkem kui 21 päeva enne laeva väljumist, peetakse kinni Leppetrahv 10€ ning tagastatakse ülejäänud Pileti maksumus.

Kui Pilet tühistatakse 21 kuni 7 päeva enne laeva väljumist, peetakse kinni Leppetrahvina 10€ ja 20% Pileti hinnast ning tagastatakse ülejäänud Pileti maksumus.

Pileti tühistamisel 6 päeva ja kuni 48 tundi enne laeva väljumist, peetakse kinni Leppetrahvina 10€ ja 50% Pileti hinnast ning tagastatakse ülejäänud Pileti maksumus.

Pileti tühistamisel vähem kui 48 tundi enne laeva väljumist peetakse kinni Leppetrahvina 100% Pileti hinnast.

 

SOOME LIIN

Kui Pilet tühistatakse rohkem kui 7 päeva enne laeva väljumist, peetakse kinni Leppetrahv 5€ ning tagastatakse ülejäänud Pileti maksumus.

Kui Pilet  tühistatakse 6 päeva ja  kuni 48 tundi enne laeva väljumist, peetakse kinni Leppetrahvina 5€ ja 20% Pileti hinnast ning tagastatakse ülejäänud Pileti maksumus.

Pileti tühistamisel vähem kui 48 tundi enne laeva väljumist peetakse kinni Leppetrahvina 100% Pileti hinnast.

  

Oluline!

  • Reisiettevõtja juurest ostetud Piletilt tuleb tasuda Leppetrahvi samadel tingimustel.
  • Müügisüsteem lisab tasumisele kuuluva Leppetrahvi broneeringusse automaatselt.
  • Sadamas tuleb olla kohal õigeaegselt. Hilinemise korral pilet tühistatakse ja klient peab ostma uue Pileti.
  • Broneeringust saab Pilet samal päeval kl 23.59. Seega saab broneeringut samal päeval kuludeta muuta või tühistada kuni keskööni.
  • Pileti muutmisel kajutiteenuste osas vähem kui 48 tundi enne väljumist peetakse Leppetrahvina kinni kajutiteenuste maksumus.

VIKING LINE REISITINGIMUSED

http://www.vikingline.ee/iseteenindus/hea-teada/

ECKERÖ LINE REISITINGIMUSED

https://www.eckeroline.ee/webapp/wcs/stores/servlet/Content_10152_10001_-79?page=index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D23%26lang%3Dee-EE&smi=161&menuid=161&storeId=10152