TALLINKI TEADE

with Kommentaare pole

Tallink teade
08.05.2020 – 14.05.2020

Tühistatud väljumised
Tallinn-Stockholm liinil on reisid alates 14.03 kuni 31.05.2020 tühistatud.

Täiendatud Riia-Stockholm liinil on reisid alates 15.03 kuni 09.06.2020 tühistatud.

Helsingi-Stockholm liinil on reisid alates 19.03. kuni 14.06.2020 tühistatud.

Silja Europa reisid on tühistatud alates 17.03 kuni 14.06.2020.

Täiendatud Seawind ei võta tavareisijaid (vaid cargo reisijad) peale alates 17.03 kuni 31.08 (k.a.). Seawind väljub Tallinna Vanasadamast (D-teriminal).

Valitsuse kehtestatud tingimused Eesti ja Soome vaheliseks töörändeks
Eesti valitsus otsustas 8. mail Eesti ja Soome vahelise töörände tingimused. Tingimused rakenduvad 14. maist.

Eesti suunal reisijatele:

Soomest võivad Eestisse saabuda isikud, kelle eesmärgiks on siin töötamine või muude lepinguliste kohustuste täitmine, mis hõlmab ka vabatahtlikku tööd või töötamist abistamisorganisatsiooni juures.
Samuti kehtivad leevendused Eestis registreeritud õppeasutuses õppivatele inimestele või isikutele, kes saabuvad Eestisse vältimatul perekondlikul põhjusel – olgu selleks põhjuseks eelkõige lähisugulasega kohtumine, matused, pulmad või haigusjuhtumid.
Isikud, kes tulevad Soomest Eestisse võiksid viiruse leviku vältimiseks hoiduda oma elukohast või püsivast viibimiskohast lahkumast ja liikuda väljaspool elukohta või viibimiskohta üksnes siis, kui see on vajalik seoses töötamise või lepinguliste kohustuste täitmisega või muul vältimatul põhjusel, lubatud on külastada poodi ja apteeki.
Eesti rakendab Soomega meetmeid sümmeetriliselt – mõlemas suunas reisijatele kohaldatakse samu tingimusi.

Soome suunal reisijatele:

Piiri ületamine Eestist Soome on lubatud töösuhte või tööülesande alusel, lisaks on lubatud pereliikmete külastus. Maismaapiiridel, sadamates ja lennujaamades jätkub piirikontroll, kus reisi põhjus kindlaks tehakse.
Soome riiki sisenev isik peab piirama tarbetuid lähikontakte ja järgima 14 päeva jooksul vabatahtlikku karantiini. Vabatahtlik karantiin võimaldab liikuda töökoha ja elukoha vahel, samuti käia poes ja apteegis. Seda põhimõtet ei järgita Soomes esmaabi- ja päästetöötajate ning piirivalve- ja tolliametnike puhul. Nakkushaiguse leviku tõkestamiseks peaksid nad järgima Soome üldisi reguleerivaid juhiseid heade hügieenitavade, ohutuskauguste ja füüsilise kontakti vältimise kohta.
Sotsiaal- ja tervishoiuteenuste osutamiseks Soome tööle tulijad peavad tööandjaga kokku leppima võimaliku töökorralduse. Tööandja peab hindama nakatumisohtu ja vajadusel muutma tööülesandeid 14 päeva jooksul pärast töötaja riiki saabumist, et tagada klientide ja patsientide ohutus ning töökogukonna turvalisus.
Nii Eesti kui Soome poolel peavad inimesed hingamisteede haiguse sümptomite ilmnemisel viivitamata pöörduma tervishoiuteenuse osutaja poole. Üksikasjalikumaid juhiseid jagatakse Eestisse ja Soome saabumisel.
Soome valitsus teatas, et muud ajutised piirimeetmed kestavad 14. juunini

Soome reisivatel isikutel tuleb endiselt kinni pidada rangetest tervise- ja hügieeninõuetest.

Olulisemad Tallinki laevadel ning Tallinna sadamas rakendatavad ohutusmeetmed:

Laevadel ja terminalides on avalikes kohtades desinfitseerimisvahendid hügieeninõuete järgmiseks.
Laevadel ja terminalides teostatakse senisest tihedamalt koristust ja desinfitseerimist.
Kõikidele reisilaevadele müüakse vähemalt järgneva kuu vältel pileteid vaid laeva poole reisijatemahu ulatuses, tagamaks reisijate hajutamise laeval ning nõuetekohase 2m vahe hoidmise võimaluse.
Reisijate hajutamiseks terminalides, sadamagaleriides ja laevadel joonistatakse/kleebitakse põrandatele ning seintele vastavad märgistused ja viidad.
Laevade kauplustes ja toitlustusaladel on kehtestatud külastajate arvu piirangud.
Toitlustusalade personal (köögis ning toitlustusaladel) kannab opereerimise esimeses etapis näomaski.

Broneeringute muutmine ja tühistamine
Broneeringute muutmiseks ja tühistamiseks kehtivad endiselt eriolukorra tingimused.

Tingimused kehtivad reisidele kuni 30.06.2020:

Esimesena pakume

· Kõiki broneeringuid saab muuta ilma leppetrahvita kuni 31.12.2020.

· Kõiki broneeringuid on võimalik muuta samade tingimuste alusel madalhooajale – mai, september, oktoober, november.

· Kui klient soovib muuta oma broneeringut kõrghooajale (juuni, juuli, august ja detsember) ja reis läheb kallimaks, tuleb maksta hinnavahe. Klient maksab reaalse hinnavahe (ilma leppetrahvita)

· Kui reis läheb odavamaks, pakume hinnavahe ulatuses oma tooteid (toitlustus, laevaraha jne)

Viimasel võimalusel pakkuda

· Broneeringu/pileti tühistamisel kuni 14 päeva enne reisi toimumist tagastatakse 100% makstud raha (näiteks: 14.05 võib tühistada broneeringuid reisimiseks kuni 28.05 – ehk tühistada võib vaid reise, milleni on vähem kui 14 päeva aega).

· Kõikide teiste broneeringutega seotud tühistamised on eriolukorra kestel ja 1 kuu peale kõikide riikide (Eesti, Läti, Soome, Rootsi) eriolukorra lõppu edasi lükatud.

14.05 kell 11.50

Küsi lisa info@jarvareisid.ee